Mennens Archeo Advies

Mennens Archeo Advies is een onafhankelijk archeologisch adviesbureau dat zich bezig houdt met advisering en ondersteuning bij ruimtelijke vraagstukken in relatie tot het archeologische erfgoed. Mennens Archeo Advies is voornamelijk werkzaam in Noord-Nederland. Mennens Archeo Advies verzorgt advies, projectbegeleiding en overige diensten en werkzaamheden, uitgezonderd veldwerk. Daarnaast vervaardigt MAA bureauonderzoeken, programma’s van eisen, beleidsnota’s en andere producten. Mennens Archeo Advies streeft er naar om gemeenten, particulieren en organisaties die archeologisch onderzoek moeten laten uitvoeren, te helpen dit aspect van hun project zo goed en snel mogelijk af te ronden. Daarbij wordt gezorgd voor een goede prijs-kwaliteitverhouding. Mennens Archeo Advies voert haar projecten uit met een servicegerichte en persoonlijke aanpak, waarbij een hoge kwaliteit wordt nagestreefd en op ethisch verantwoorde wijze wordt gewerkt.