Plan van Aanpak

Wanneer er een Inventariserend veldonderzoek in de vorm van een booronderzoek moet worden uitgevoerd, kan een Plan van Aanpak (PvA) worden geëist. Dit is met name het geval als het gaat om uitgebreide booronderzoeken. In een Plan van Aanpak staat de methode aangegeven waarop het booronderzoek moet worden uitgevoerd.