Publicaties

Mennens-van Zeist, A.,
Groningen als handelscentrum in de latere middeleeuwen
(Roodeschool 1991).

Mennens-van Zeist, A.,
Laat-middeleeuwse importkeramiek, in: P.H. Broekhuizen et al., Van boerenerf tot bibliotheek
(Groningen 1992), 263-292.

Mennens-van Zeist, A.,
Bibliografie voor de Eems Dollard Regio. Oost-Friesland, Eemsland en de provincies Groningen en Drenthe. Een literatuuroverzicht op het gebied van economie, politiek, statistiek en geschiedenis
(Groningen 1994).

Mennens-van Zeist, A., J. Molema en M. Rooke,
Hermeandering Ruiten Aa: een onderzoek naar cultuur-historische, archeologische en landschappelijke waarden in het dal van de Ruiten Aa ten behoeve van de aanleg van de ecologische hoofstructuur
(2008).

Molema, J., G. J. Maas, A. Mennens-van Zeist, M. Rooke,
De Ruiten Aa: nieuwe meanders in het landschap Westerwolde, in: Archeologie en beekdalen: schatkamers van het verleden.
(Groningen 2008), 142-156.

Medeauteur van de Beleidsnota's Archeologie voor de gemeenten Veendam, Hoogezand-Sappemeer, Oldambt, Pekela, Haren en Stadskanaal.

Bureauonderzoeken voor een groot aantal grote en kleine planlocaties in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe.